UA-47930539-1


Jan Pellegrom Organisatieadvies (JPO) is een eenmansbureau dat meer dan dertig jaar actief is geweest in het peuterwerk, kinderopvang en gastouderopvang. Sinds de zomer van 2016 beperken de activiteiten van JPO zich tot het geven van informatie en advies aan gastouders en gastouderbureaus.

DE NIEUWE BROCHURES 2019 ZIJN KLAAR EN OP DEZE SITE TE DOWNLOADEN.

Jaarlijks breng ik gratis brochures uit voor gastouders over hun inkomen, de belastingen, heffingskortingen en aftrekbare kosten. De brochures voor 2019 zijn hier te downloaden. 

Ook kent JPO een telefonische helpdesk waar (zelfstandige) gastouders tegen een kleine vergoeding terecht kunnen met al hun vragen over ondernemerschap, hun inkomen, belastingwetgeving e.d. 

Daarnaast verzorg ik verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor gastouders en gastouderbureaus over alles wat met belasting en aftrekbare kosten te maken heeft. Ook voor gastouders die overwegen te starten als zelfstandig ondernemer is er een speciale bijeenkomst, waarin alle belangrijke ondernemersaspecten aan de orde komen. Uiteraard is er tijdens deze bijeenkomsten ook aandacht voor recente gerechtelijke uitspraken inzake gastouders en ondernemerschap. Een aantal van deze uitspraken staan op de pagina 'gastouders als ondernemer'

JPO verzorgt zelf geen (winst-)aangiften en/of bedrijfsadministraties, maar bemiddelt hiervoor wel. Ik heb goede afspraken gemaakt met een belastingadvies- en administratiekantoor dat van de hoed en de rand weet als het om gastouderopvang gaat. Dit deel van de dienstverlening richt zich overigens uitsluitend op zelfstandige ondernemers en niet op particuliere aangiften.